Publicēti pilnveidotie 64 lauciņu dambretes noteikumi

Sadarbībā ar Starptautisko dambretes federāciju (IDF) ir pilnveidoti 64 lauciņu dambretes noteikumi latviešu valodā. Noteikumos ir informācija par spēles pamatiem, pārkāpumiem spēleslaikā, kā arī atrunātas svarīgas nianses par neizšķirta pozīciju fiksēšanu.

Noteikumu pārzināšana ir svarīga gan spēlētājiem, gan treneriem, tāpat arī turnīru tiesnešiem, kā arī līdzjutējiem, lai labāk orientētos uz spēles galdiņa notiekošajā.

Noteikumi ir pieejami šajā saitē