Contacts

Do not hesitate to mail us in case of cooperation offers

Biedrība "Latvijas Dambretes federācija"

  • Reģistrācijas Nr.: 40008022773
  • Juridiskā adrese: Grostonas 6B, Rīga, LV-1013
  • Banka: AS "Swedbank"
  • Konts: LV83HABA0551003975911
  • Konts sacensību dalības maksām: LV49HABA0551047596259
info@dambrete.lv
or

Drop us a line