Interneta vietnē www.albatross.land 2023.gada 1.martā ir publicēts biedrība “Diagonāle” paziņojums, ka tā ar Vsevoloda Teterina atbalstu š.g.25. un 26.martā un 1.-2.aprīlī organizē atlases turnīrus uz Starptautiskās dambretes federācijas (IDF) organizētajiem Eiropas čempionātiem  no 23.04.2023 līdz 07.05.2023, Turcijā.

LDF nosoda šādu biedrības “Diagonāle” rīcību, kas vērsta uz dambretes sabiedrības šķelšanu un dambretes kā sporta veida reputācijas graušanu. Šāda rīcība ir pretrunā ar Sporta likumu un Latvijas Dambretes federācijas (LDF) lēmumiem nepiedalīties Starptautiskās dambretes federācijas organizētajās sacensībās, ņemot vērā, ka tajās bez ierobežojumiem drīkst piedalīties Krievijas Federācijas un Baltkrievijas sportisti, kuru valstis īsteno un atbalsta agresiju pret Ukrainas valsti un tās iedzīvotājiem. 

LDF ir pieņēmusi lēmumu lūgt Rīgas Domei aizliegt šo sacensību norisi, ņemot vērā, ka sacensību nolikums ir pretrunā ar Sporta likuma 10.pantu, kas paredz, ka  tikai sporta federācijai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā (attiecīgajos sporta veidos) vai darbības jomā valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, ja šī federācija ir atzīta šajā likumā noteiktajā kārtībā, kā arī Sporta likuma 16.pantu, kas paredz, ka Nacionālās izlases komandas dalību starptautiskajās sporta sacensībās organizē attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā pārstāvētā Latvijas sporta federācija, kā arī Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.

LDF ir pieņēmusi lēmumu informēt par šo sacensību nelikumību telpu, kuras biedrība “Diagonāle” plāno iznomāt šo sacensību norisei, īpašnieku – viesnīcu tīklu Mogotel, lūdzot neiznomāt telpas nelikumīgi rīkota pasākuma norisei.

LDF ir pieņēmusi lēmumu diskvalificēt uz vienu gadu tos sportistus, kuri piedalīsies sacensībās, ko 2023.gada 25.-26.martā un 1.-2.aprīlī organizē biedrība “Diagonāle” (ja tās notiks atbilstoši vai pēc būtības atbilstoši  2023.gada 28.februārī apstiprinātajam  un publicētajam nolikumam vai arī tiks pārceltas uz citu vietu vai laiku).

LDF, ņemot vērā V.Teterina likumpārkāpumu atkārtošanos un to nopietnību, ir pieņēmusi lēmumu aizliegt biedrības “Diagonāle” pieaugušo komandām un tās valdes priekšsēdētājam V.Teterinam jebkādā statusā piedalīties un atrasties  LDF rīkotajās sacensībās un pasākumos līdz 2024.gada 31.decembrim.

LDF aicina LDF juridiskos biedrus, dambretes trenerus un aktīvistus neiesaistīties jebkādā sadarbībā ar biedrību “Diagonāle” un V.Teterinu, nepiedalīties šo personu organizētajos pasākumos un sacensībās, ņemot vērā iepriekšminēto šo personu rīcību. Aicinām dambretes sabiedrību cienīt mūsu valsts likumus un būt lojāliem valsts un LDF pozīcijai attiecībā uz dalību nacionāla un starptautiska mēroga dambretes sacensībās un pasākumos.

 

 

Latvijas Dambretes federācijas valdes vārdā

Valdes priekšsēdētājs                                                                                V.Vesperis