Par Latvijas Dambretes federācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēts Vladislavs Vesperis

No 20.janvāra Latvijas Dambretes federācijas (LDF) valdes priekšsēdētāja amatu ieņem Vladislavs Vesperis.

Par valdes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti Raivis Paegle un Vitauts Budreika. Valdē darbosies arī Laura Kronberga, Pēteris Gailāns, Kārlis Ozols, Juris Dombrovskis.

V.Vesperis ir starptautiskais meistars dambretē, divas reizes uzvarējis Latvijas vīriešu čempionātā. Tāpat bijis prestižā Prāgas starptautiskā turnīra uzvarētājs.

“Savu darbu LDF redzu kā turpinājumu jau veiksmīgi iesāktajam virzienam, atbalstot gan izcilāko dambretistu startus pasaules mērogā, gan arī jauniešu sporta popularizēšanu. Jāatzīmē jau šobrīd strauji pieaugošais bērnu un jauniešu skaits, kas piedalās dažāda mēroga sacensībās Latvijā, kā arī ar izciliem rezultātiem startē Eiropas un pasaules čempionātos.

LDF turpinās būt nozīmīgu starptautisko turnīru organizētāja, kā arī veicināsim Latvijas sportistu plašāku līdzdalību starptautiskajos turnīros ārvalstīs. 

Viens no būtiskiem virzieniem, kurā strādāsim, būs dambretes attīstība un turnīru norise Latvijas reģionos. Plānojam uzsākt dambretes apmācību tiešsaistē,” norāda Vesperis.