LDF pilnsapulce

27.martā notika Latvijas Dambretes federācijas pilnsapulce, kuras laikā tika izvēlēta arī jaunā federācijas valde.

Pilnsapulcē piedalījās visi juridiskie biedri, kā arī uzaicinātie spēlētāji un kandidāti uz LDF valdi.

Pilnsapulces laikā esošā valde sniedza atskaiti par paveikto pēdējā gada laikā, kas ietvēra arī finanšu atskaiti un atskaiti par sacensību orgaizēšanu.

Nozīmīgākie pilnsapulces lēmumi:

- LDF valdes locekļu skaita samazināšana no septiņiem valdes locekļiem uz pieciem

- Nosacījums, kas ļauj viena juridiskā biedra pārstāvjiem ieņemt ne vairāk kā divas valdes locekļu vietas

Jaunie LDF statūti

 

Būtiskākā LDF pilnsapulces daļa bija LDF valdes vēlēšanas, kur uz 5 valdes locekļu vietām bija pieteikušies 9 pretendenti: Oļesja Abdullina (SIA Domātprieks), Roberts Misāns (biedrība "Dambrete"), Vladislavs Vesperis (biedrība "Dambretes attīstības biedrība"), Raivis Paegle (biedrība "Baltais Kauliņš"), Marija Magdalēna Nereda (Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola), Kārlis Ozols (Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola), Pēteris Freidenfelds (Dobeles sporta skola), Edijs Novickis (SIA "Amats un dizains"), Jevgēņijs Matvejevs (biedrība "Dāma").

 

Balsojumā katrs juridiskais biedrs varēja balsot par ne vairāk kā pieciem izvirzītajiem kandidātiem.

Rezultātā balsu vairākumu ieguva:

Raivis Paegle - 17

Jevgeņijs Matvejevs - 17

Roberts Misāns - 16

Vladislavs Vesperis - 16

Kārlis Ozols - 16

 

No šiem ievēlētajiem Roberts Misāns atteicās no savas vietas LDF valdē, tāpat savu vēlēšanos darboties LDF valdē atsauca arī pārējie kandidāti, kas bija ieguvuši mazāku balsu skaitu.

Šobrīd LDF valde strādās 4 cilvēku sastāvā (Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Vladislavs Vesperis, Kārlis Ozols), un tiks izsludināta pieteikšanās uz vakanto piekto valdes locekļa vietu.

Valdes darba termiņš ir līdz 2024.gadam.

Pilnsapulces protokols

 

 

30.martā notika jaunievēlētās valdes pirmā sēdē, kurā par LDF valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts  Vladislavs Vesperis, valdes priekšsēdētāja vietnieku pienākumus pildīs Kārlis Ozols un Raivis Paegle.

LDF valdes sēžu protokoli