Latvijas Dambretes federācijas vārdā apsveicu dambretes saimi un visus valsts iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā!

 

Vladislavs Vesperis

Latvijas Dambretes federācijas valdes priekšsēdētājs